Vi kan ikke omfordele os til rigdom – men til fattigdom

Så er Siumut endnu en gang på banen med en plan om at flytte offentlige arbejdspladser ud af Nuuk. Lad os nu en gang for alle droppe planer om udflytning af eksisterende offentlige arbejdspladser, og i stedet give hinanden håndslag på at fremtidige offentlige arbejdspladser om muligt skal placeres på Kysten. Det vil være det mest menneskelige og det mest økonomisk ansvarlige.

Det ligner en ren tilståelsessag fra Siumuts side, når Erik Jensen proklamerer, at offentlige arbejdspladser skal flyttes væk fra Nuuk. Ifølge Siumuts formand vil man tage udgangspunkt i den gamle rapport med det lidt misvisende navn ”En ligeværdig fremtid”, hvor man lagde op til, at 600 arbejdspladser skulle flyttes væk fra Nuuk. Dengang rapporten kom frem kunne de fleste se at det ikke gav mening tilfældigt at foreslå at flytte f.eks. den juridisk tunge Ombudsmandsinstitution til Nanortalik. Rapporten blev diskret droppet, men nu er den hevet frem igen af Siumuts formand.

Da rapporten kom frem i 2016, udarbejdede revisionsfirmaet BDO en uvildig og offentlig analyse af de daværende Siumut-borgmestres rapport. Konklusionen var entydig og negativ. En realisering af rapportens decentraliseringsplaner vil som minimum koste samfundet 500 millioner kroner over fire år, og da langt hovedparten af de nuværende medarbejdere ikke vil flytte med ud, ja, så vil den nuværende vidensopbygning i institutionerne gå tabt. Markant tabt endda.

Beregningen er endda konservativt fastsat, da udgiften til at rekruttere nye medarbejdere ikke er medtaget. Og ej heller udgiften til den forventede øgede rejseaktivitet, når institutionerne flytter ud til kystbyerne.

Siumuts forslag dengang og nu er en ukritisk 1-1 kopi af de danske udflytningsplaner, og grundlæggende bør man altid være varsom med blot at overtage andre landes politik og idéer og tro, at de kan bruges her i landet.

Det skal ikke forstås derhen, at Demokraatit ikke ønsker udvikling på kysten. Tværtimod. Vi mener bare, at det er forkert, at flytte mennesker mod deres vilje. Vi er derfor nødt til at tænke smartere. I stedet for at flytte eksisterende arbejdspladser, giver det langt mere mening at sørge for, at kommende offentlige arbejdspladser bliver placeret i andre byer end Nuuk. På den måde ved borgerne, hvad de går ind til, når de søger en arbejdsplads. I den forbindelse er vi nødt til at huske på, at sporene fra udflytningen af KANUKOKA er skræmmende. Da KANUKOKA flyttede fra Nuuk til Maniitsoq var der ingen medarbejdere, der ønskede at flytte med

Hvad mener Siumuts borgmesterkandidat i Kommuneqarfik Sermersooq?
Demokraatit vil gerne høre Siumuts borgmesterkandidat i Kommuneqarfik Sermersooq, Inga Dora Markussen, hvorvidt hun er enig i sit partis decentraliseringspolitik? Hvis ja, hvilke offentlige arbejdspladser og masser af skatteindtægter i landets hovedstad skal så flyttes væk?

Svaret er interessant, da Inga Dora Markussen jo ikke kun er sit partis borgmesterkandidat – hun er også for nyligt valgt som magtfuld næstformand i Siumut, og derfor må man – i sagens natur – forvente, at hun bakker op om forslaget. Omvendt indikerer det også, at en stemme på Siumut til kommunalvalget i Kommuneqarfik Sermersooq er en stemme for afvikling af gode arbejdspladser og ditto skatteindtægter.

Derudover vil det være interessant at høre Siumuts ledelse forklare, hvordan man vil finansiere udflytningsforslaget? En realisering vil som bekendt give et tab på minimum en halv milliard i tabte indtægter.

Set fra vores side er det ret enkelt: Siumut-forslaget vil betyde, at vi vil få en dyrere offentlig administration, og det vil Demokraatit naturligvis ikke gå med til. Vores samfund har brug for nye indtægter og nye arbejdspladser. Ikke nye udgifter, som ikke skaber vækst.

Som sagt: Vi bliver ikke rigere af at omfordele arbejdspladserne, men af at øge samfundets velstand i form af vækst i det private erhvervsliv. Derfor vil Demokraatit fortsat arbejde på at forbedre de private virksomheders rammevilkår. Det har vi hidtil gjort i form af markant støtte af lufthavnspakken, sænkning af selskabsskatten og indførelse af beskæftigelsesfradraget. Og den slags vækstskabende tiltag vil vi fortsætte med.

For interview eller yderligere oplysninger kan jeg kontaktes på 58 06 91.

Mvh.
Jens-Frederik Nielsen
Formand for Demokraatit