INATSISARTUT VALG 2021

VORES VALG PROGRAM.

Demokraatits vigtigste opgave som parti er at sikre et så liberalt Grønland som muligt. Et Grønland, hvor den personlige frihed og det personlige ansvar er i højsædet. Et Grønland, der er globalt orienteret, men som aldrig glemmer sin særegne kultur og tradition.

VI TAGER ANSVAR – OGSÅ NÅR DET ER SVÆRT

Print Friendly, PDF & Email

Demokraatits valgprogram – Inatsisartutvalg 2021

Demokraatits vigtigste opgave som parti er at sikre et så liberalt Grønland som muligt. Et Grønland, hvor den personlige frihed og det personlige ansvar er i højsædet. Et Grønland, der er globalt orienteret, men som aldrig glemmer sin særegne kultur og tradition. Et Grønland for alle, der har lyst til at arbejde og bo i vores elskede og storslåede land. Og ikke mindst et Grønland, hvor vi behandler hinanden ordentligt – hvor vi har respekt for andres holdninger og synspunkter.

Vi kan samarbejde med alle, men vi kommer ikke til at deltage i et koalitionssamarbejde, der trækker Grønland til venstre i forhold til i dag. Vi ønsker et mere liberalt Grønland, da en mere liberal tilgang til virkeligheden vil give mere vækst, mere velstand og mere velfærd.

Vi har taget ansvar herfor i den forgangne valgperiode. Vi har blandt andet sikret en sænkelse af selskabsskatten, et beskæftigelsesfradrag og anlæggelse af nye atlantlufthavne i Nuuk og Ilulissat.

Denne liberale tankegang vil fortsætte i den kommende valgperiode. Her er det vores mål at sænke selskabsskatten yderligere, så virksomhederne får endnu bedre konkurrencevilkår i forhold til udlandet, og så virksomhederne kan beholde flere af deres egne penge, hvilket vil skabe vækst og arbejdspladser.

Vi vil også sikre, at den menige grønlænder får flere penge til sig selv hver måned. Dette kan ske ved en regulær skattesænkning eller ved at forhøje beskæftigelsesfradraget. Om det bliver det ene eller det andet betyder ikke det store – det vigtige er, at folk skal beholde flere af de penge, som de selv har tjent.

Det skal kort sagt være både nemmere og billigere at leve, bo og drive virksomhed i Grønland.

Når det er sagt, så må vi ikke glemme, at vi lever i en tid præget af den globale coronapandemi, der sætter store begrænsninger for vores økonomi. Rent menneskeligt har vi indtil videre klaret pandemien flot med ingen døde og med meget få smittede. Det er en succes, vi skal være stolte over. Men vi kan ikke undgå, at vores økonomi vil være meget påvirket af Corona de næste par år. Vi er derfor nødt til at udvise mådehold og grundigt overveje enhver udgift.

I dette valgprogram kan du læse meget mere om Demokraatits synspunkter og holdninger inden for en række områder. Det er disse synspunkter vi vil kæmpe for at gennemføre i den kommende valgperiode.

Hvis du kan lide, hvad du læser, så stem på Demokraatit ved valget til Inatsisartut den 6. april.

Din stemme er vigtig, så husk at bruge den.

På vegne af Demokraatits kandidater ønsker jeg alle et godt valg!

Mvh.
Jens-Frederik Nielsen
Formand

Selvstændighed er målet

Demokraatit arbejder for et stærkt økonomisk og socialt Grønland.

LÆS MERE
Uddannelse er nøglen til en sikker indtægt

Et selvstændigt Grønland begynder med, at vi giver vores børn en bedre uddannelse.

LÆS MERE
Et stærkt privat erhvervsliv gør landet rigere

Efter en årelang kamp lykkedes det endelig for Demokraatit at skabe flertal for en sænkning af selskabsskatten i den netop overståede valgperiode.

LÆS MERE
En ny fiskerilov skal tilgodese både fiskerne og resten af samfundet

Fiskeriet er det vigtigste og mest indbringende erhverv, vi har. Og sådan skal det gerne blive ved med at være.

LÆS MERE
Borgerne skal beholde flere af deres egne penge

Det er helt essentielt for Demokraatit, at Selvstyret og kommunerne bliver mere effektive, så der skal bruges færre penge i den offentlige sektor.

LÆS MERE
Et bæredygtigt og nærværende sundhedsvæsen

Vi kan ikke komme uden om, at al sundhedssnak den sidste tid har drejet sig om COVID-19.

LÆS MERE
Familiecoaches skal skabe stærkere familier

Vi ønsker at styrke alle familier.

LÆS MERE
Alle skal have reelle muligheder for at bo, hvor de vil

Muligheden for at få en god skoleuddannelse og et godt job, når man er færdig, er afgørende for, at den enkelte kan bo og leve.

LÆS MERE
Flere lufthavne – mere vækst

Vi er stolte over, at se hvordan arbejdet med atlantlufthavnene i Nuuk og Ilulissat er gået i gang.

LÆS MERE
Flere penge til de svageste alderspensionister

Demokraatit har været med til at sikre bedre muligheder for både de nuværende ældre og for fremtidens ældre.

LÆS MERE
Nytænkning på det sociale område skal skabe en stærkere befolkning

Det er desværre stadig sådan, at der er store sociale problemer i vort land.

LÆS MERE
Den offentlige sektor skal på slankekur

Antallet af bureaukrater i den offentlige administration er over en lang årrække blevet ved med at stige.

LÆS MERE
Grøn omstilling er vigtig og nødvendig

Vi bor i et land, hvor de menneskeskabte klimaforandringer er tydelige, og hvor de påvirker den måde vi lever på.

LÆS MERE
Ordentlighed og respekt for hinanden skal være kerneværdier

#metoo har sat gang i en enorm og vigtig værdidebat.

LÆS MERE

Inatsisartut valg 2021

Mød Vores
Kandidater

Vi kan samarbejde med alle, men vi kommer ikke til at deltage i et koalitionssamarbejde, der trækker Grønland til venstre i forhold til i dag. Vi ønsker et mere liberalt Grønland, da en mere liberal tilgang til virkeligheden vil give mere vækst, mere velstand og mere velfærd.